ผลงาน :

  ผลงานล่าสุด

การประเมินสายพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ

ผู้แต่ง พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ , ประสิทธิ์ ใจศิล , เสรีวัฒน์ จัตตุพรพงษ์ , ...

ปีพิมพ์   2557

การพัฒนาวิธีการเร่งการสุกแก่ของอ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาลต่อไร่ให้สูงขึ้น

ผู้แต่ง ศักดิ์ระวี ดิษฐ์ทอง , จิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , ...

ปีพิมพ์   2563

คู่มือการบริหารจัดการไร่อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต

ผู้แต่ง พูลประเสริฐ ปิยะอนันต์ , อุดม พูลเกษ

ปีพิมพ์   2549

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

พันธุ์อ้อยลูกผสมที่ดีเด่น K88-65 K88-87 K88-92

ผู้แต่ง รณยุทธ์ สัตยานิคม , สำเริง พิบูลย์เศรษฐ์ , อดุลย์ พงษ์พัว , ...

ปีพิมพ์   2539

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University