ชาวอ่างทองเลี้ยงปลาช่อน ด้วยอาหารเม็ด เบทาโกรกำไรกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ช่วยปลดหนี้กว่าล้านบาท

รายละเอียด

 • ชาวอ่างทองเลี้ยงปลาช่อน ด้วยอาหารเม็ด เบทาโกรกำไรกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ช่วยปลดหนี้กว่าล้านบาท

 • 2555

 •   อริศรา ชาวนา

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์น้ำ

 • ส.ค. 2555

 • ปีที่ 23 ฉบับที่ 276 หน้า 117-121

 • ไทย

 • M12-การเพาะเลี้ยง

 • E70-การค้า/การตลาด

 • ปลาช่อน;การเลี้ยงปลา;บ่อปลา;อัตราการปล่อย;อาหารปลา;การให้อาหาร;ผลผลิต;การตลาด;ราคา;จ.อ่างทอง

 • TAB000125552595

 • [1] อริศรา ชาวนา

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University