ความคืบหน้างานวิจัยสารสำคัญในทุเรียนไทยโดยทีมนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ตอน สารสกัดจากทุเรียนระยะแต่งผล เพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (ในอนาคต)

รายละเอียด

 • ความคืบหน้างานวิจัยสารสำคัญในทุเรียนไทยโดยทีมนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ตอน สารสกัดจากทุเรียนระยะแต่งผล เพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (ในอนาคต)

 • 2564

 •   ปกป้อง ป้อมฤทธิ์

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • มิ.ย. 2564

 • ปีที่ 45 ฉบับที่ 6 หน้า 94-98

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • E21-อุตสาหกรรมเกษตร

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • ทุเรียน;สารสำคัญ;สารต้านอนุมูลอิสระ;สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ;ระยะแต่งผล;การใช้ประโยชน์;อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง;การต้านอนุมูลอิสระ

 • TAB000125650261

 • [1] ปกป้อง ป้อมฤทธิ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University