มะม่วงไทยมาตรฐาน GAP รุกตลาดโลกฝ่าวิกฤตโควิดได้สบาย

รายละเอียด

 • มะม่วงไทยมาตรฐาน GAP รุกตลาดโลกฝ่าวิกฤตโควิดได้สบาย

 • 2564

 •   สาวบางแค 22, นามแฝง

 • บทความในวารสาร

 • มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 15 พ.ค. 2564

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 743 หน้า 42-44

 • www.technologychaoban.com

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • E16-เศรษฐศาสตร์การผลิต

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • มะม่วง;พื้นที่ปลูก;แหล่งปลูก;การส่งออก;มาตรฐาน GAP;ตลาดโลก;การวางแผนการผลิต;การขนส่ง;ต้นทุน;ภาษี;ความตกลงการค้าเสรี;เอฟทีเอ

 • TAB000125650130

 • [1] สาวบางแค 22, นามแฝง

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University