ชวนกินผัก ป้องกันโรค เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

รายละเอียด

 • ชวนกินผัก ป้องกันโรค เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

 • 2564

 •   อนุวัฒน์ รัตนชัย

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • มี.ค. 2564

 • ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 หน้า 121-125

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ผักสวนครัว;ผักพื้นบ้าน;การรับประทาน;การป้องกันโรค;การเสริมภูมิคุ้มกัน;โควิด-19;โรคหวัด;คุณค่าทางอาหาร;เบต้าแคโรทีน;วิตามินซี;รสชาติ

 • TAB000125642238

 • [1] อนุวัฒน์ รัตนชัย (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชสวน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University