ข้าวไทย กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์

รายละเอียด

 • ข้าวไทย กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์

 • 2564

 •   ปกป้อง ป้อมฤทธิ์

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • ก.พ. 2564

 • ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 หน้า 140-143

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • S01-โภชนศาสตร์

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ข้าว;การรับประทาน;โภชนาการ;ภาวะอ้วน;อาหารเป็นยา;คุณค่าทางอาหาร;สารต้านอนุมุลอิสระ;สารพฤกษเคมี;พฤติกรรมการบริโภค

 • TAB000125642216

 • [1] ปกป้อง ป้อมฤทธิ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University