การใช้ยาไทอะมูลิน ในการควบคุมและรักษาโรคในสุกร

รายละเอียด

 • การใช้ยาไทอะมูลิน ในการควบคุมและรักษาโรคในสุกร

 • 2556

 •   ธวัช น้ำค้าง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์เศรษฐกิจ

 • ต.ค. 2556

 • ปีที่ 30 ฉบับที่ 715 หน้า 34-38

 • ไทย

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • L73-โรคสัตว์

 • L01-การผลิตสัตว์

 • สุกร;หมู;โรคสุกร;ยาไทอะมูลิน;การรักษาโรค;การใช้ยา;คุณสมบัติของยา;โรคปอดและเยื้อหุ้มปอดอักเสบ;เอพีพี;อาการ;โรคพีไอเอ-คอมเพล็กซ์;การป้องกันโรค;โรคบิดมูกเลือด;สาเหตุของโรค;ระบบกสนเลี้ยงสุกร

 • TAB000125564558

 • [1] ธวัช น้ำค้าง (บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ฝ่ายวิชาการ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University