โรคของโหระพา

รายละเอียด

 • โรคของโหระพา

 • 2556

 •   อรพรรณ วิเศษสังข์

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • มิ.ย. 2556

 • ปีที่ 37 ฉบับที่ 6 หน้า 147-150, 158

 • http://www.kehakaset.com

 • ไทย

 • H20-โรคพืช

 • โหระพา;พืชสมุนไพร;โรคราน้ำค้าง;โรคเหี่ยว;โรคใบไหม้;เชื้อสาเหตุ;การเข้าทำลาย;อาการ;การป้องกันกำจัด;การป้องกันโรค

 • TAB000125562121

 • [1] อรพรรณ วิเศษสังข์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University