โภชนาการของมนุษย์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 49,342 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (447)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (158)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,225)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (511)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (10,262)

   พืชศาสตร์และการผลิต (12,345)

   การอารักขาพืช (1,906)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (691)

   การทำป่าไม้ (385)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (8,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,476)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,045)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,665)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (5,144)

   โภชนาการของมนุษย์ (666)

   มลภาวะ (366)

   ระเบียบวิธีวิจัย (141)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 666 รายการ    
 

สมุนไพรริมรั้ว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 73-78

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

10 อาหารบำรุงปอด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร สาส์นไก่

ปีที่ (Vol.) 69 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 23-25

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สมุนไพรช่วยบำรุงสมอง พืชที่มีประโยชน์ต่อระบบสมองและความจำ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 736 หน้า 63-64

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สมุนไพรพื้นบ้านบำรุงหัวใจ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 737 หน้า 65-66

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

5 ผักพื้นบ้าน หากินง่ายราคาถูก อุดมสารอาหารสูงดีต่อสุขภาพเต็ม ๆ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร สาส์นไก่

ปีที่ (Vol.) 69 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 25-27

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สมุนไพร อภัยภูเบศร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 742 หน้า 57-58

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

สรรพคุณของมะระขี้นกที่มิควรมองข้าม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร พลังเกษตร

ปีที่ (Vol.) 1 ฉบับที่ (No.) 12 หน้า 93-97

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ประโยชน์ของกล้วยหอมทองที่คุณไม่ควรพลาด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร พลังเกษตร

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 13 หน้า 15-16

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Application of linear programming techniques in porridge development for the elderly

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2563

จำนวนหน้า 894 หน้า

ผู้แต่ง Sujaree Khatcha , Suteera Vatthanakul , Saowanee Lertworasirikul ,

 

วิตามินต่าง ๆ ควรกินตอนไหนกินคู่กับอะไรให้ร่างกายดูดซึมได้มากที่สุด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 209 หน้า 23-25

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 666 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University