กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 6,007 รายการ   
 

การดัดแปลงเนื้อสัมผัสอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 51 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 23-30

ผู้แต่ง ณฐิฒา รอดขวัญ ,

 

บทบาทของไมโครไบโอม: สู่ยุคใหม่ของห่วงโซ่อาหารและการสาธารณสุขหลังจากการระบาดของโรคโควิด 19

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 51 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 31-39

ผู้แต่ง จุฑามาศ กลิ่นโซดา ,

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการยอมรับได้ของผู้ใช้ต่อผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวจากน้ำนมแพะ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 15-20

ผู้แต่ง ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ , ณัฐภัทร บุญรอด , ชนัฐดา สุทธิบุตร , พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ , ศิวพร พงคำ , เสาวภา เขียนงาม , อรรถพล เทียนทอง , ยุภา ปู่แตงอ่อน , มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี ,

 

อาหารไม่ย่อยทำอย่างไรดี สมุนไพรช่วยได้หรือไม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 743 หน้า 58

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Detection of Bacillus cereus and Gram-negative Bacteria Communities in Commercial Sesame in Japan

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เวชชสารสัตวแพทย์

ปีที่ (Vol.) 51 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 1-5

ผู้แต่ง Kazuko Kato , Noriko Komagome , Machiko Mineki , Sumalee Boonmar , Yukio Morita ,

 

ไขข้อสงสัยฝีหนองในหมูเกิดจากการอักเสบ แนะสังเกตสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 333 หน้า 31-33

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

หญิงแกร่งเมืองลำปาง กลับบ้านเกิดแปรรูปโกโก้สร้างสินค้าเพิ่มมูลค่าตอบโจทย์ตีตลาดออนไลน์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 743 หน้า 78-79

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

 

ดูแลตนเองในภาวะวิกฤตโควิด-19 ด้วยสมุนไพรแบบวิธีแพทย์แผนไทยอย่างไร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 147-150

ผู้แต่ง ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ ,

 

มาทำกะเพราแห้ง แปลงสูตรผัดกะเพรากันเถอะ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 743 หน้า 85-86

ผู้แต่ง กฤช เหลือลมัย ,

 

สารเติมอาหารสัตว์สำหรับการผลิตไก่เนื้อปลอดยาปฏิชีวนะ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 333 หน้า 103-107

ผู้แต่ง วิษณุ วรรณแสวง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 6,007 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University