สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 9,663 รายการ   
 

Development of qPCR assay for estimation of transcriptional abundance of chemokines during embryonic implantation in buffaloes

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 45-55

ผู้แต่ง Rajni Kumari , Rakesh Kumar , Shanker Dayal , Poolangulam Chinnakkan Chandran , Sanjay Kumar , Pradeep Kumar Ray , Reena Kumari Kamal , Amitava Dey ,

 

Comparison of morphological characteristics and maternal genetic lineages in Thai dwarf and swamp buffaloes (Bubalus B. carabanensis)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 57-70

ผู้แต่ง Taweeporn Raungprim , Nachai Sarataphan , Sutisa Majarune , Sukanya Rattanatabtimtong , Sukanya Yungrahang , Wisut Maitreejet ,

 

เมื่อผมเริ่มงานกับหน่วยงานเศรษฐกิจการเกษตรและวางแผนไร่นา อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ตอนที่ 6) แนวทางปรับปรุงพันธุ์ไก่สู่อนาคตมั่นคง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 743 หน้า 48-51

ผู้แต่ง ธนิต บุญรอด ,

 

ผลการเสริมกรดอินทรีย์รวมในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้เล็กส่วนปลาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 1-8

ผู้แต่ง อุบลวรรณ ศรีสงคราม , ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา , เจษฎา รัตนวุฒิ ,

 

ผลของการเสริมยีสต์ไฮโดรไลซ์ต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ของโภชนะในโคเนื้อรุ่น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 9-14

ผู้แต่ง อิทธิพล แสนจันทร์ , ฉัตรชัย แก้วพิลา , นิราวรรณ กุนัน , วรุณ โคตะ , สุบรรณ ฝอยกลาง , นิภา มิลินทวิสมัย , สินีนาฏ พลโยราช , พงศธร กุนัน ,

 

The effect of age at first calving on productive life and lifetime profit in lactating Egyptian buffaloes

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 71-85

ผู้แต่ง Hassan Ghazy El-Awady , Adel Fawzey Ibrahim , Ibrahim Atta Mohammed Abu El-Naser ,

 

Seasonal variation of sperm kinematics in Murrah bulls under the tropical climatic condition

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 87-98

ผู้แต่ง Ranjana Sinha , Mukesh Bhakat , Tushar Kumar Mohanty , Raj Kumar , Ashish Ranjan , Abdul Rahim , Shabir Ahmad Lone , Nadeem Shah , Adil Rasool Paray , Chandrashekhar Santosh Patil , Ajeet Singh ,

 

ผลของฤดูกาลต่อโปรแกรมการกระตุ้นเพิ่มการตกไข่ในโคนม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 20-27

ผู้แต่ง ญาณี วัฒนศรี , พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ , กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ , อาทิตย์ ทิตวงค์ , ประวิน พายัพสถาน , เทวินทร์ วงษ์พระลับ ,

 

งูหลามบอล ขี้อาย ขี้กล้ว ขดก้อนกลม ๆ เรียกงูบอลไพธอน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 743 หน้า 63-65

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

Evaluation of tear quantity and quality treated with gintonin eye drops in Labrador retrievers and English springer spaniels

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เวชชสารสัตวแพทย์

ปีที่ (Vol.) 51 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 15-20

ผู้แต่ง Ji-seung Choi , Joon-Young Kim , Soon-wuk Jeong ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 9,663 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University