เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 11,344 รายการ   
 

เล่าเรื่องเกษตรจากสมรภูมิเมียนมา ณ วันนี้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 85-91

ผู้แต่ง วรรณภา เสนาดี ,

 

จุลไหมไทยส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนเกษตรกรเครือข่ายขยายรายได้สู่ชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 743 หน้า 45-47

ผู้แต่ง ธนากร เที่ยงน้อย ,

 

การปรับตัวของชาวสวนยางพารา (ตอน 4): ถ่านอัดแท่งเพิ่มรายได้ของชาวสวนยางพารารุ่นใหม่อดีตนักวางแผนการตลาด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 124-127

ผู้แต่ง คมสัน หยวกกุล ,

 

อุดม วรัญญูรัฐ สว. คนเกษตรกับมุมมองการขับเคลื่อนทุเรียนไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 99-102

ผู้แต่ง สุภาพร เส็งสมาน ,

 

การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมที่ปากประ จังหวัดพัทลุง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 763-772

ผู้แต่ง วิจิตรา อมรวิริยะชัย ,

 

เห็ดเมียนมา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 151-153

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ปฐมบท เปิดตัวคอลัมน์นวัตกรรมชุมชนโดยเครือข่าย ม.ราชภัฏทั่วประเทศ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 134-137

ผู้แต่ง กันต์ อินทุวงศ์ ,

 

สมศักดิ์ฟาร์มเลี้ยงหมูขุนได้กำไร 800 บาท/ตัว ยืนยันแอร์โร่ฟอยล์ช่วยลดอุณหภูมิในโรงเรือนได้จริง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 333 หน้า 43-48

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

โอกาสทุเรียนไทยในตลาดจีน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 154-157

ผู้แต่ง อรทัย เอื้อตระกูล ,

 

ปลาสลิดฉีกหางบางบ่อ Dr. Car ผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้างรายได้เสริมของดารานักแสดง พิธีกรรายการดัง พี่หมอ Dr. Car

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 743 หน้า 75-77

ผู้แต่ง ธาวิดา ศิริสัมพันธ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 11,344 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University