การบริหาร และการออกกฏหมาย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 589 รายการ   
 

กรมฯ เปิดควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ บรรเทาความเดือดร้อนชาวประมงจากสถานการณ์ Covid-19

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร AQUA BIZ Magazine

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 161 หน้า 88-89

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เมื่อผมเริ่มงานกับหน่วยงานเศรษฐกิจการเกษตรและวางแผนไร่นา อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ตอนที่ 1) รู้จักที่มาของหน่วยงานเศรษฐกิจการเกษตรและวางแผนไร่นา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 736 หน้า 51-53

ผู้แต่ง ธนิต บุญรอด ,

 

เมื่อปลดล็อกกัญชา กัญชง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 54-81

ผู้แต่ง ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ , สุภาพร เส็งสมาน , วิรัตน์ ปราบทุกข์ , สริตา ปิ่นมณี ,

 

มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 164-167

ผู้แต่ง ยงยุทธ โอสถสภา ,

 

ฟังเสียงสะท้อนเมื่อสารกำจัดวัชพืชพาราควอตถูกแบน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 128-134

ผู้แต่ง วรรณภา เสนาดี , ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ , สุภาพร เส็งสมาน ,

 

วัตถุอันตราย พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 93 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 6-13

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กฎหมายเขตอุตสาหกรรมฉบับล่าสุดสิ่งที่ SMEs ต้องรู้ก่อนลงทุนในเมียนมา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 208 หน้า 33-35

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

แล้ว(เกษตรกร) จะเอาอะไรมาทดแทนพาราควอต

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 186-188

ผู้แต่ง พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 589 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University