สถิติสูงสุด 10 อันดับแรก
 
    เรื่องที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
1 ปลูกข้าวหอมปทุมแบบปลอดภัยต้นทุนต่ำ ต้นทุน 2 600 บาท ได้ผลผลิต 1 100 กิโลกรัมต่อไร่ 5437
2 โรคของโหระพา 3972
3 ชาวอ่างทองเลี้ยงปลาช่อน ด้วยอาหารเม็ด เบทาโกรกำไรกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ช่วยปลดหนี้กว่าล้านบาท 3922
4 การใช้ยาไทอะมูลิน ในการควบคุมและรักษาโรคในสุกร 3629
5 สูตรอาหารเสริมกบ เร่งให้กบโตเร็ว น้ำหนักดี เนื้อแน่น 3375
6 โรคตาลมูกในไก่ชน 2609
7 ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2440
8 ประหยัดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลด้วยเนเปียร์ปากช่อง 1 สวนกระแสอาหารเม็ดขึ้นราคา 2006
9 ฟาร์มเป็ดเมืองสุพรรณฯ เพาะเป็ดไข่ป้อนรายย่อยได้สร้างตัว 2001
10 เครือสยามพิกส์ ผลิตลูกหมูคุณภาพ ซากสวย ไร้สารเร่ง 1749
    เรื่องที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด
1 คุณูปการงานวิจัยด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19
2 นวัตกรรมข้าวกล้องงอกและเครื่องดื่มจากข้าว สู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ 14
3 ประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์ปีก 13
4 ปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ที่จังหวัดสกลนคร 13
5 การประเมินมูลค่าคาร์บอนที่กักเก็บในไม้ยืนต้นของป่าชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูมิ 12
6 ปัญหาสุกรอนุบาล จัดการได้ 11
7 ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการระบาดของโรคข้าวในภาคตะวันออก 10
8 การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ: เครือข่ายแปลงถาวรในเขตร้อนป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี 10
9 การย้อมสีกระดูกและทำให้กล้ามเนื้อใสในโปแตสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก 9
10 ชนิดและการกระจายพันธุ์ของพืชต่างถิ่นรุกรากในอุทยานแห่งชาติ 9
    ผู้แต่งที่มีผลงานมากที่สุด
    คำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด
 

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University