สุข จรรยาศิริ หมอดินเมืองย่าโม ผสานอินทรีย์เคมีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

รายละเอียด

 • สุข จรรยาศิริ หมอดินเมืองย่าโม ผสานอินทรีย์เคมีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

 • 2553

 •   มณฑป กรุดเจริญ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารพัฒนาที่ดิน

 • มิ.ย.-ก.ย. 2553

 • ปีที่ 47 ฉบับที่ 417 หน้า 39-41

 • http://www.ldd.go.th

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • มันสำปะหลัง;การปรับปรุงดิน;วัสดุปรับปรุงดิน;ปุ๋ยอินทรีย์;ปุ๋ยเคมี;ปุ๋ยหมัก;น้ำหมักชีวภาพ;การเพิ่มผลผลิต;ผลผลิต

 • TAB000125583718

 • [1] มณฑป กรุดเจริญ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University