ลมและการปลูกไม้บังลมเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

รายละเอียด

 • ลมและการปลูกไม้บังลมเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • รายงานประจำ 2529

 • ไม่ระบุ

 •   จินตนา มานพพงศ์
    สุธน กีรตวัฒนา
    พิพัฒน์ ไทยกล้า

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 179-185

 • ไทย

 • K10-วิทยาการป่าไม้

 • ไม้บังลม;หลักการพิจารณา;วิธีปลูก;ประโยชน์

 • TAB350627

 • [1] จินตนา มานพพงศ์
  [2] สุธน กีรตวัฒนา
  [3] พิพัฒน์ ไทยกล้า

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University