รายงานการสำรวจดิน โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

รายละเอียด

 • รายงานการสำรวจดิน โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 • 2527

 •   ฤทธิ์ขจร นิรัติศยกุล

 • หนังสือ

 • กองสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 32 หน้า

 • P32-การจำแนกดิน

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • P31-การสำรวจดิน

 • ดิน;การสำรวจ;ลักษณะ;ชนิด;คุณสมบัติ;ความลาดชันของพื้นที่;โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร;จ.แพร่ อ.สอง;ภาคเหนือ

 • TABSS1392

 • [1] ฤทธิ์ขจร นิรัติศยกุล

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University