รายงานการสำรวจดินโครงการปฏิรูปที่ดินทับเสลา บ้านชันป่าพลู (ชุมชนที่ 3) อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด

 • รายงานการสำรวจดินโครงการปฏิรูปที่ดินทับเสลา บ้านชันป่าพลู (ชุมชนที่ 3) อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 • 2527

 •   พงษ์ศักดิ์ ชลดำรงค์กุล
    กมล บุญแสงเจริญ
    ฤทธิ์ขจร นิรัติศยกุล

 • หนังสือ

 • กองสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 70 หน้า

 • P31-การสำรวจดิน

 • P32-การจำแนกดิน

 • ดิน;การสำรวจ;ลักษณะทางธรณีวิทยา;การจำแนกดิน;การจำแนกความเหมาะสมของดิน;โครงการปฏิรูปที่ดินทับเสลา;จ.อุทัยธานี อ.ลานสัก

 • TABSS1378

 • [1] พงษ์ศักดิ์ ชลดำรงค์กุล
  [2] กมล บุญแสงเจริญ
  [3] ฤทธิ์ขจร นิรัติศยกุล

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University