รายงานสำรวจดินบริเวณโครงการปฏิรูปที่ดินทุ่งคอกวัว ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

รายละเอียด

 • รายงานสำรวจดินบริเวณโครงการปฏิรูปที่ดินทุ่งคอกวัว ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 • ไม่ระบุ

 •   ประสงค์ ยี่ส่อง

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 44 หน้า

 • P31-การสำรวจดิน

 • ดิน;การสำรวจ;ชนิด;ลักษณะ;การจำแนกความเหมาะสม;จ.กำแพงเพชร อ.เมือง ต.นครชุม

 • TAB260718

 • [1] ประสงค์ ยี่ส่อง

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University