คู่มือการประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ: เอกสารทางวิชาการ ฉบับที่ 2/2535

รายละเอียด

 • คู่มือการประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ: เอกสารทางวิชาการ ฉบับที่ 2/2535

 • Qualitative land evaluations

 • 2539

 •   บัณฑิต ตันศิริ
    คำรณ ไทรฟัก

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 63 หน้า

 • E11-ที่ดิน

 • พืชซื้อขาย;ที่ดิน;การใช้ที่ดิน;คุณภาพ;ความเหมาะสมของที่ดิน;การจำแนกประเภทที่ดิน;

 • Cash crops;Land;Land use;Quality;Land suitability;Land classification;

 • พืชเศรษฐกิจ;การใช้ที่ดิน;คุณภาพที่ดิน;ความเหมาะสมของที่ดิน;การจำแนก

 • TAB000025492836

 • LDD-00140

 • [1] บัณฑิต ตันศิริ (กรมพัฒนาที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [2] คำรณ ไทรฟัก (กรมพัฒนาที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University