ประกิต เพ็งวิชัย

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
คู่มือปฏิบัติงานหมอดินอาสา 0 43 2543
คู่มือหมอดินอาสาและการใช้ประโยชน์ที่ดินและน้ำ: โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อพัฒนาแหล่งผลิตของชุมชน 0 221 ไม่ระบุ
ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย หยาดทิพย์ชโลมแผ่นดิน: ไม่มีก้อนดินใดในผืนดินนี้ที่น้ำพระหฤทัยของพระองค์ไปไม่ถึง: บทวิจารณ์หนังสือ 0 50 2551
ปลูกพืชคลุมดินสวนมะพร้าว บ้านหนองหอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0 11 2541
วัสดุเหลือทิ้งมาทำปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดิน 0 5 2541
วิธีการตรวจอาการโรคขาดอาหารของพืช 0 8 2541
วิเคราะห์ดิน หมอดิน บริการเพื่อเกษตรกร 0 10 2541
หมู่บ้านปุ๋ยหมักบ้านแก่งหิน จังหวัดตาก ผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง 0 8 2549
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University