ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
16 รัจนา ชินพิทักษ์ 1 60 ดู
17 รัชฎาภรณ์ ต่อยนึ่ง 1 10 ดู
18 รัชนี มณีกุล 2 0 ดู
19 รัชนี วงโคกสูง 1 10 ดู
20 รัชนี โพธิแท่น 1 0 ดู
21 รัญจวน เฮงตระกูล 1 175 ดู
22 รัฐกร สืบคำ 3 78 ดู
23 รัตนชาติ ช่วยบุดดา 2 105 ดู
24 รัตนา จินดาพล 9 0 ดู
25 รัตนา ถนอมศักดิ์ยุทธ 1 59 ดู
26 รัตนา ภาวนา 1 33 ดู
27 รัตมา ใช้ไหวพริบ 1 0 ดู
28 รัตวิภา สุภเมธีร์ 1 91 ดู
29 รัศมี คีรีทวีป 2 109 ดู
30 ราชวัลย์ กันภัย 1 93 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University