ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
16 Elliott, G.L. 1 10 ดู
17 Faber, G. 1 18 ดู
18 Fahrney, K.S. 1 5 ดู
19 Fang Huarong 1 46 ดู
20 Finney, H.J. 1 6 ดู
21 Fujita, N. 1 7 ดู
22 Fujiwara, T. 2 27 ดู
23 Gou Tingfu 1 10 ดู
24 Hashim, Ghulam Mohd 1 5 ดู
25 Hidenori, Wada 1 8 ดู
26 Hoult, E.H. 4 6 ดู
27 Howeler, R.H. 1 88 ดู
28 Iwama, H. 1 4 ดู
29 Kahnt, G. 1 5 ดู
30 Kobayashi, H. 1 3 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University