ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 Agboola, Akinola A. 1 62 ดู
2 Agusta, H. 1 19 ดู
3 Alfaro, Julio Cesar 1 75 ดู
4 Andersen, C.P. 1 65 ดู
5 Arunin, S. 1 55 ดู
6 Balaoing, J.G. 1 56 ดู
7 Campbell, B.L. 1 86 ดู
8 Chadhokar, P.A. 1 67 ดู
9 Chaiyasit Anecksamphant 1 66 ดู
10 Chen Mincai 1 59 ดู
11 Crouch, R.J. 1 70 ดู
12 Cuevas, Virginia 1 51 ดู
13 Deguang Yu 1 31 ดู
14 Dixon, R.K. 1 73 ดู
15 El-Swaify, S.A. 1 12 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University