เทคโนโลยีของแป้ง

รายละเอียด

 • เทคโนโลยีของแป้ง

 • 2546

 •   กล้าณรงค์ ศรีรอต
    เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

 • กรุงเทพฯ.

 • แป้ง

 • KP460002

 • [1] กล้าณรงค์ ศรีรอต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
  [2] เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)

การอ้างอิง

1,459

Tools

ค้นเพิ่มเติม

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University