รักลูกให้ถูกทาง: เข้าใจชีวิตกับ รศ.มนตรี ค้ำชู (2)

รายละเอียด

 • รักลูกให้ถูกทาง: เข้าใจชีวิตกับ รศ.มนตรี ค้ำชู (2)

 • ไม่ระบุ

 •   มนตรี ค้ำชู
    สายฤดี วรกิจโภคาทร

 • หนังสือ

 • [ม.ป.ท.]

 • 2.17 นาที

 • S01-โภชนศาสตร์

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • อาหารพร้อมปรุง;โภชนาการ;สุขลักษณะของอาหาร;ความปลอดภัยทางอาหาร;อันตรายต่อสุขภาพ

 • Prepared foods;Food hygiene;Food safety;Health hazards

 • KUC0025640015

 • [1] มนตรี ค้ำชู (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  [2] สายฤดี วรกิจโภคาทร (มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University