ไม้ยางนากับชนชาติไทย

รายละเอียด

 • ไม้ยางนากับชนชาติไทย

 • ไม่ระบุ

 •   ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ

 • หนังสือ

 • [ม.ป.ท.]

 • 2 หน้า

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • A01-การเกษตรทั่วไป

 • ไม้ยางนา;ประวัติศาสตร์;การใช้ประโยชน์;วิถีชีวิต;สังคมไทย

 • KUC00004334

 • [1] ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University