ประวัติส่วนตัวและประวัติการรับราชการของ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อาคม สังข์วรานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

 • ประวัติส่วนตัวและประวัติการรับราชการของ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อาคม สังข์วรานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ไม่ระบุ

 •   อาคม สังข์วรานนท์

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 10 หน้า

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • ชีวประวัติ;สัตวแพทยศาสตร์;

 • Biography;Veterinary medicine;

 • ชีวประวัติ;ผลงาน;สัตวแพทยศาสตร์

 • Biographical;Research;Veterinary medicine

 • KU0359081

 • [1] อาคม สังข์วรานนท์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University