การค้ำยันต้นไม้ในงานภูมิทัศน์

รายละเอียด

 • การค้ำยันต้นไม้ในงานภูมิทัศน์

 • คู่มือการเกษตร

 • 2550

 •   เอื้อมพร วีสมหมาย

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-13-1275-7

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • 561 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • ไม้ยืนต้น;สวน;การทำสวน;เครื่องมือทำสวน;เครื่องมือเขตกรรม;ภูมิทัศน์;การปักหลัก;การตั้งตัวของพืช;วิธีการ;การย้ายปลูก;การป้องกันพืช;

 • Trees;Gardens;Gardening;Gardening equipment;Cultivation equipment;Landscape;Staking;Plant establishment;Methods;Transplanting;Plant protection;

 • ต้นไม้;การค้ำยัน;วิธีการ;การค้ำยันแบบคอก;การค้ำยันแบบกระโจม;การค้ำยันถาวร;การค้ำยันแบบสลิง;อุปกรณ์ค้ำยัน;การดูแลรักษา;การขุดล้อม;การย้ายต้นไม้

 • Trees;Landscape plants;Supporting;Crutches;Brace;Methods;Plant protection

 • TAB000025511028

 • KU0435011

 • [1] เอื้อมพร วีสมหมาย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University