การศึกษาเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ โดยใช้ถั่วดำเป็นอาหารเสริมโปรตีน

รายละเอียด

 • การศึกษาเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ โดยใช้ถั่วดำเป็นอาหารเสริมโปรตีน

 • รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ไม่ระบุ

 •   ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 237-238

 • S40-โภชนาการ

 • ถั่วดำ;อาหารเสริม;โปรตีน;การเสริมโภชนาการ

 • TAB261764

 • [1] ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University