การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง เพื่อเป็นอาหารและอาหารสัตว์

รายละเอียด

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง เพื่อเป็นอาหารและอาหารสัตว์

 • รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ไม่ระบุ

 •   ศิริลักษณ์ สินธวาลัย
    นฤดม บุญ-หลง

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • มันสำปะหลัง;ข้าวเจ้า;แป้ง;ก๋วยเตี๋ยว;ขนมจีน;ส่วนผสม;คุณภาพ

 • TAB300464

 • KU0033026

 • [1] ศิริลักษณ์ สินธวาลัย
  [2] นฤดม บุญ-หลง

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University