การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารโดยขบวนการกัดชะดินจากป่าเบญจพรรณแม่หวด

รายละเอียด

 • การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารโดยขบวนการกัดชะดินจากป่าเบญจพรรณแม่หวด

 • Removal of some elements by erosion process from mixed decidnous forest at Mae Huad

 • รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • Research reports 1979-1980 Kasetsart University

 • ไม่ระบุ

 •   เกษม จันทร์แก้ว
    นิพนธ์ ตั้งธรรม
    สามัคคี บุณยะวัฒน์
    วิชา นิยม

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • ไทย, อังกฤษ

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • Tectona grandis;ป่าเบญจพรรณ;ดิน;ธาตุอาหารพืช;กษัยการของดิน;น้ำไหลบ่า;ตะกอน;

 • Tectona grandis;Deciduous summer forests;Soil;Plant nutrition;Erosion;Runoff;Sediment;

 • ป่าสักธรรมชาติ;ป่าดิบเขา;ป่าเบญจพรรณ;ป่าเต็งรัง;ดิน;การกัดเซาะ;น้ำไหลบ่า;การสูญเสียดิน;การเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร;ดินตะกอน;ป่าแม่หวด

 • Natural teak forest;Dry dipterocarp forest;Mixed decidnous forest;Mae Huad

 • TAB261560

 • KU0005106

 • [1] เกษม จันทร์แก้ว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา)
  [2] นิพนธ์ ตั้งธรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา)
  [3] สามัคคี บุณยะวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา)
  [4] วิชา นิยม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา)

 • [1] Kasem Chunkao (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Conservation)
  [2] Nipon Tangtham (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Conservation)
  [3] Samakkee Boonyawat (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Conservation)
  [4] Wicha Niyom (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Department of Conservation)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University