แคลเซียมจากผัก

รายละเอียด

 • แคลเซียมจากผัก

 • Calcium in vegetables

 • 2564

 •   วาสนา นาราศรี

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal

 • ม.ค.-มี.ค. 2564

 • ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 หน้า 40-43

 • http://158.108.94.117/Public/PUB0894.pdf

 • ไทย

 • S20-สารอาหาร-สรีระ

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • กระเพรา;ผักบุ้งจีน;ชะพลู;ใบยอ;ผักแพว;ผักกระเฉด;พืชผัก;แคลเซียม;ออกซาเลต;การดูดซึมของร่างกาย;ข้าวยําสมุนไพร;ราดหน้าทะเล;ส่วนผสม;คุณค่าทางโภชนาการ

 • KUJOUR02300064

 • [1] วาสนา นาราศรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ)

 • [1] Wassana Narasri (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Nutrition and Health)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University