บทบาทของสารอาหารในการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์

รายละเอียด

 • บทบาทของสารอาหารในการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์

 • Role of nutrients in the risk reduction and prevention of Alzheimer\\\'s disease

 • 2564

 •   ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal

 • ม.ค.-มี.ค. 2564

 • ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 หน้า 5-14

 • http://158.108.94.117/Public/PUB0894.pdf

 • ไทย

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ผัก;ผลไม้;นม;ปลา;กาแฟ;อาหารเมดิเตอร์เรเนียน;อาหารแบบคีโตเจนิก;อาหารแบบแดช;อาหารแบบญี่ปุ่น;โรคอัลไซเมอร์;อาการสมองเสื่อม;ความผิดปกติทางสมอง;อาการของโรค;กระบวนการไกลเคชัน;กระบวนการไกลโคซีเลชัน;การป้องกันโรค;การบริโภคอาหาร;สารอาหาร;สารโพลีฟีนอล;เบต้าอะไมลอยด์

 • KUJOUR02300060

 • [1] ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ)

 • [1] Nuttawut Lainumngen (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Nutrition and Health)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University