อะโวกาโดพันธุ์ใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง

รายละเอียด

 • อะโวกาโดพันธุ์ใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง

 • [Avocado varieties by royal project foundation]

 • รายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551

 • [Proceedings of the Royal Project Foundation annual report 2008]

 • 2551

 •   ฉลองชัย แบบประเสริฐ
    สานิตย์ นิรพาธ
    ประเสริฐ จอมดวง
    สมคิด อุตรเคียนต์
    รังสรรค์ เครือคำ
    วิรัตน์ ปราบทุกข์
    อัจฉรา ภาวศุทธิ์

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • 974-974-613-039-4

 • มูลนิธิโครงการหลวง ฝ่ายวิจัย

 • ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551

 • เชียงใหม่

 • 21 พ.ย. 2551

 • เชียงใหม่

 • 443 หน้า

 • ไทย

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Persea americana;อะโวคาโด;พันธุ์;สปีชีส์ใหม่;พันธุ์นำเข้า;การทดสอบพันธุ์;การเติบโต;ผลผลิต;

 • Persea americana;Avocados;Varieties;New species;Introduced varieties;Variety trials;Growth;Yields;

 • อะโวคาโด;พันธุ์พิงค์เคอร์ตัน;สายพันธุ์ใหม่;สายพันธุ์นำเข้าจากแคลิฟอร์เนีย;การปลูกทดสอบพันธุ์;การเจริญเติบโต;ผลผลิต

 • Persea americana;Avocado;Pinkerton avocado;Growth;Yield

 • TAB000025550737

 • [1] ฉลองชัย แบบประเสริฐ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน)
  [2] สานิตย์ นิรพาธ (มูลนิธิโครงการหลวง)
  [3] ประเสริฐ จอมดวง (มูลนิธิโครงการหลวง)
  [4] สมคิด อุตรเคียนต์ (มูลนิธิโครงการหลวง)
  [5] รังสรรค์ เครือคำ (มูลนิธิโครงการหลวง)
  [6] วิรัตน์ ปราบทุกข์ (มูลนิธิโครงการหลวง)
  [7] อัจฉรา ภาวศุทธิ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน))

  เพิ่มเติม

 • [1] Chalongchai Babpraserth (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Horticulture)
  [2] Sanit Niraphat (Royal Project Foundation, Chiang Mai (Thailand))
  [3] Prasert Chomduang (Royal Project Foundation, Chiang Mai (Thailand))
  [4] Somkhid Uttarakhien (Royal Project Foundation, Chiang Mai (Thailand))
  [5] Rangsun Khruakham (Royal Project Foundation, Chiang Mai (Thailand))
  [6] Wirat Prapthuk (Royal Project Foundation, Chiang Mai (Thailand))
  [7] Atchara Phawasut (Highland Research and Development Institute (Public Organization), Chiang Mai (Thailand))

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University