การตรวจหายีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสงในข้าว (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคนิค cDNA-SRAP

รายละเอียด

 • การตรวจหายีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสงในข้าว (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคนิค cDNA-SRAP

 • Detection of the photoperiod responsive gene in rice (Oryza sativa L.) cultivar KDML 105 by cDNA-SRAP technique

 • 2549

 •   ชูชัย เนตรธุวกุล

 • หนังสือ

 • 974-16-1875-1

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

 • กรุงเทพฯ

 • 70 หน้า

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Oryza sativa;ช่วงเวลารับแสงในแต่ละวัน;การปรับปรุงพันธุ์พืช;

 • Oryza sativa;Photoperiodicity;Plant breeding;

 • ข้าว;ยีน;พันธุ์ดอกมะลิ 105;การตอบสนองต่อช่วงแสง;cDNA-SRAP;การปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Rice;Varieties;Dawk mali 105;Photoperiod;Photoperiodicity;Plant breeding

 • http://www.lib.ku.ac.th/KUthesis/2549/ChoochaiNet/index.html

 • ORY010335

 • [1] ชูชัย เนตรธุวกุล

 • [1] Choochai Nettuwakul

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University