ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
16 ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการวายของพืช 1293
17 ผลเสียของการเสียบยอดต่อการเจริญเติบโตและการติดผลสบู่ดำ 1287
18 การใช้แป้งลูกเดือยในการทำขนมจีน 1262
19 การปรับสภาพขี้เลื่อยโดยใช้ด่างร่วมกับความร้อนสำหรับการผลิตไฮโดรเจน 1228
20 การตรวจสอบความสดของสัตว์น้ำ 1107
21 แมลงศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ 1090
22 แผนธุรกิจ เครื่องดื่มผลไม้ปั่นบรรจุขวด 1074
23 กายวิภาคและวัฏจักรชีวิตของไส้เดือนดิน Eudrilus eugeniae 1061
24 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 1002
25 การประยุกต์ใช้ GIS ในงานทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 995
26 ประสิทธิภาพของมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga and Miyamoto (Hemiptera: Anthocoridae) ในการควบคุมเพลี้ยไฟ Thrips palmi Karny (Thrysanoptera: Thripidae) 994
27 การศึกษาวิวัฒนาการเทคโนโลยีเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงการเกษตรในประเทศไทย 993
28 การชักนำให้เกิดพอลีพลอยด์ในเนื้อเยื่อกระชายแดง (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. (red form)) ในสภาพหลอดทดลองด้วยโคลชิซิน 987
29 ผลของการเสริมแอล-อะจินีนในอาหารแม่สุกรอุ้มท้องระยะท้ายต่อจำนวนลูกสุกรมีชีวิตและน้ำหนักตัวของลูกสุกรแรกคลอด 982
30 พรรณไม้วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) 980
   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University