ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 การผสมเทียมแพะ แกะ 2594
2 การค้ำยันต้นไม้ในงานภูมิทัศน์ 2588
3 ชลศาสตร์สำหรับวิศวกรโยธา 2575
4 อะโวกาโดพันธุ์ใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง 2186
5 แผนธุรกิจ: ไอศกรีมกะทิ 2122
6 การตรวจหายีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสงในข้าว (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคนิค cDNA-SRAP 1794
7 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดเบื้องต้นในหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร: รายงานการวิจัย 1694
8 การใช้ผลพลอยได้จากการเกษตรและเศษเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นอาหารหยาบสำหรับโค-กระบือ 1630
9 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ 1605
10 การผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง 1540
11 เทคโนโลยีของแป้ง 1449
12 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 1415
13 โรคของสตรอเบอรี่ในประเทศไทย 1414
14 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ black genoa 1409
15 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสจากก้านช่อดอก 1382
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University