โภชนาการของมนุษย์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 64,982 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (370)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (156)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,554)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (164)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,424)

   พืชศาสตร์และการผลิต (18,210)

   การอารักขาพืช (5,034)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (1,482)

   การทำป่าไม้ (1,583)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,397)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,964)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,276)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5,292)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (8,493)

   โภชนาการของมนุษย์ (349)

   มลภาวะ (608)

   ระเบียบวิธีวิจัย (512)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 349 รายการ   
 

Effects of health food from cereal and Nata De Coco on serum lipids in human

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Wanpen Mesomya , Varapat Pakpeankitvatana , Surat Komindr , Preeya Leelahakul , Yaovadee Cuptapun , Duangchan Hengsawadi , Pramote Tammarate , Plernchai Tangkanakul ,

 

มาตรฐานอาหารฮาลาลและการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประเมินคุณค่าอาหารทางโภชนาการและมาตรฐานอาหารฮาลาล

ชื่อหนังสือ มาตรฐานอาหารฮาลาลและการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

ผู้แต่ง วันเพ็ญ มีสมญา ,

 

การศึกษาเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ โดยใช้ถั่วดำเป็นอาหารเสริมโปรตีน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การศึกษาเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ โดยใช้ถั่วดำเป็นอาหารเสริมโปรตีน

จำนวนหน้า หน้า 237-238

ผู้แต่ง ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์ ,

 

ภาวะโภชนาการ และการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กก่อนวัยเรียน (3-6 ขวบ) บริเวณวัดทิพากร กรุงเทพมหานคร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ ภาวะโภชนาการ และการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กก่อนวัยเรียน (3-6 ขวบ) บริเวณวัดทิพากร กรุงเทพมหานคร

จำนวนหน้า หน้า 235-236

ผู้แต่ง จันทิมา ประภาพันธุ์ , สิริพันธุ์ จุลกรังคะ ,

 

10 คำถามกับแมลงกินได้

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุรเชษฐ จามรมาน ,

 

รักลูกให้ถูกทาง: เข้าใจชีวิตกับ รศ.มนตรี ค้ำชู (2)

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง มนตรี ค้ำชู , สายฤดี วรกิจโภคาทร ,

 

บทบาทของสารอาหารในการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 51 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 5-14

ผู้แต่ง ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน ,

 

แคลเซียมจากผัก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 51 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 40-43

ผู้แต่ง วาสนา นาราศรี ,

 

ใยอาหาร: ภาวะโภชนาการในแต่ละช่วงวัย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 51 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 40-45

ผู้แต่ง อุษาพร ภูคัสมาส ,

 

ถั่วดำ พืชทางเลือกเพื่อสุขภาพและการบำรุงดิน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 31 หน้า 24-26

ผู้แต่ง อุทัยวรรณ ด้วงเงิน , เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 349 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University