การค้าพืชอนุรักษ์ในวงศ์กระบองเพชร Cactus

รายละเอียด

 • การค้าพืชอนุรักษ์ในวงศ์กระบองเพชร Cactus

 • 2564

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • น.ส.พ. กสิกร

 • ต.ค.-พ.ย. 2564

 • ปีที่ 95 ฉบับที่ 1/2565 หน้า 31-35

 • https://www.doa.go.th/ksp/attachment.php?aid=3182

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • แคคตัส;กระบองเพชร;วงศ์กระบองเพชร;พืชอนุรักษ์;การค้า;อนุสัญญาไซเตส;การส่งออก;สถานภาพ;กฎระเบียบ;การขออนุญาต

 • TAB000125652744

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University