ทุเรียนส่งออกเอาไงดี ปี 65

รายละเอียด

 • ทุเรียนส่งออกเอาไงดี ปี 65

 • 2564

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • น.ส.พ. กสิกร

 • ธ.ค. 2564-ม.ค. 2565

 • ปีที่ 95 ฉบับที่ 2/2565 หน้า 58-61

 • https://www.doa.go.th/ksp/attachment.php?aid=3252

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • ทุเรียน;ทุเรียนอ่อน;การส่งออก;การควบคุม;โรงคัดบรรจุ;มาตรฐาน GMP;การป้องกันศัตรูพืช;ระบบ e-Phyto;ระบบ self-certified;ด่านตรวจพืช;สุขอนามัยพืช

 • TAB000125652738

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University