การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตถั่วเขียว

รายละเอียด

 • การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตถั่วเขียว

 • รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานวิจัยถั่วเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2538

 • ไม่ระบุ

 •   ชวาลวุฒิ ไชยนุวัติ
    ชูทิพย์ ธนะเสนีย์
    เรืองเดช สุขสมบูรณ์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

 • ชัยนาท

 • 424 หน้า

 • ไทย

 • C20-การส่งเสริม

 • F01-การผลิตพืช

 • ถั่วเขียว;การผลิต;การพัฒนา;การส่งเสริม;ปัญหา

 • TAB435978

 • [1] ชวาลวุฒิ ไชยนุวัติ (กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมพืชไร่นา)
  [2] ชูทิพย์ ธนะเสนีย์
  [3] เรืองเดช สุขสมบูรณ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University