ระดับเอนไซม์ในเลือดของเกษตรกรทำสวนผัก

รายละเอียด

 • ระดับเอนไซม์ในเลือดของเกษตรกรทำสวนผัก

 • รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2526 ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนอื่นๆ มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน

 • ไม่ระบุ

 •   ยุวรี ถี่ถ้วน
    เสริม สีมา
    สาวิตร วรรณพิณ

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 138

 • T01-มลพิษ

 • H10-ศัตรูพืช

 • เกษตรกร;สวนผัก;สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช;สารพิษ;ระดับเอนไซม์ในเลือด;การได้รับสารพิษ

 • TAB313141

 • [1] ยุวรี ถี่ถ้วน
  [2] เสริม สีมา
  [3] สาวิตร วรรณพิณ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University