การวิจัยวัตถุมีพิษตกค้างในเลือดมนุษย์

รายละเอียด

 • การวิจัยวัตถุมีพิษตกค้างในเลือดมนุษย์

 • รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2525 กองแผนงานและวิชาการ กองกีฏและสัตววิทยา กองวัตถุมีพิษการเกษตร

 • ไม่ระบุ

 •   ประยูร ดีมา
    สมสมัย ธนูรัตน์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 230

 • T01-มลพิษ

 • เกษตรกร;สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช;พิษตกค้างในร่างกาย

 • TAB290979

 • [1] ประยูร ดีมา
  [2] สมสมัย ธนูรัตน์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University