คู่มือการใช้เครื่องนวดข้าว

รายละเอียด

 • คู่มือการใช้เครื่องนวดข้าว

 • [Manual threshing machine]

 • ไม่ระบุ

 •   ณรงค์ อุ่นคง

 • หนังสือ

 • นครปฐม

 • 23 หน้า

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • J11-โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช

 • เครื่องนวดข้าว;เครื่องจักรกลเกษตร;ชิ้นส่วนเครื่องมือ;ส่วนประกอบ;คุณลักษณะของเครื่องมือ;สมรรถนะเครื่องมือ;หลักการทำงาน;อัตราการทำงาน;การรักษาเครื่องมือ

 • Threshing machine;Agricultural machinery;Equipment parts;Equipment characteristics;Equipment performance

 • KRKPSA00S0000271

 • [1] ณรงค์ อุ่นคง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร)

 • [1] Narong Oonkong (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen. Department of Agriculture Engineering)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University