หลักเบื้องต้นของพัดลมและเครื่องสูบ: เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา 201431

รายละเอียด

 • หลักเบื้องต้นของพัดลมและเครื่องสูบ: เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา 201431

 • Fans, pumps and distribution systems

 • 2533

 •   อัครเดช อรรถจินดา

 • หนังสือ

 • นครปฐม

 • 145 หน้า

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • พัดลม;เครื่องสูบ;แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์;แบบโรตารี่;แบบชัก;ระบบการจ่าย;การวางระบบท่อ;การไหลของอากาศ;คุณลักษณะของเครื่องมือ;สมรรถนะเครื่องมือ

 • Fans;Pump;Equipment characteristics;Equipment performance

 • KRKPSA00S0000261

 • [1] อัครเดช อรรถจินดา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร)

 • [1] Akradet Artachinda (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen. Department of Agriculture Engineering)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University