รายงานผลการทดลองอ้อย

รายละเอียด

 • รายงานผลการทดลองอ้อย

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร กองพืชไร่ สาขาพืชเศรษฐกิจอื่น

 • กรุงเทพฯ

 • A50-วิจัยเกษตร

 • Saccharum officinarum;

 • Saccharum officinarum;

 • อ้อย;การทดลอง

 • http://uc.thailis.or.th/

 • SUG020671

การอ้างอิง

131

Tools

ค้นเพิ่มเติม

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University