โภชนาการของมนุษย์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,183 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (209)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (172)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,006)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,559)

   การอารักขาพืช (5,438)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (695)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (513)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,130)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,183)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 33 รายการ   
 

ชวนกินผัก ป้องกันโรค เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 121-125

ผู้แต่ง อนุวัฒน์ รัตนชัย ,

 

สมุนไพรริมรั้ว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 73-78

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ผลไม้ต้านหวัด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 93 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 24-28

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

อัญชันดอกไม้สมุนไพร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 93 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 49-57

ผู้แต่ง พรรณนีย์ วิชชาชู ,

 

สัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง น้ำมันมะพร้าวครั้งที่ 2 ก้าวหน้าอย่างไร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 86-90

ผู้แต่ง วิไลวรรณ ทวิชศรี ,

 

โรคสมองเสื่อม น้ำมันมะพร้าวเอาอยู่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวผลิใบ

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 12 หน้า ปกหลัง

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ชาน้ำมันจากต้นเป็นผล สู่กากเป็นซาโปนิน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวผลิใบ

ปีที่ (Vol.) 19 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 2-7

ผู้แต่ง อังคณา สุวรรณกูฏ ,

 

หน่อไม้ ไร้ประโยชน์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2557

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวผลิใบ

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า ปกหลัง

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

น้ำมันมะพร้าวกับคอเลสเตอรอล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์กสิกร

ปีที่ (Vol.) 85 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 68-74

ผู้แต่ง จินตน์กานต์ งามสุทธา ,

 

มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าว ตอน น้ำมันมะพร้าวกับโรคหัวใจ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์กสิกร

ปีที่ (Vol.) 84 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 78-93

ผู้แต่ง เฟื่องเฉลย สมัยเทอดศักดิ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 33 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University