น้ำนมแพะ ชื่อธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาสรรพคุณคล้ายยา ช่วยรักษาโรค

รายละเอียด

 • น้ำนมแพะ ชื่อธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาสรรพคุณคล้ายยา ช่วยรักษาโรค

 • 2548

 •   มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • เม.ย. 2548

 • ปีที่ 12 ฉบับที่ 144 หน้า 154-157

 • ไทย

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • นมแพะ;การรักษาโรค;สรรพคุณทางยา

 • TAB000125483524

 • [1] มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์ (กรมปศุสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม่)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University