สุกรพันธุ์เหมยซานและลูกผสมที่เกิดจากการผสมพันธุ์กับสุกรณ์พันธุ์ต่าง ๆ

รายละเอียด

 • สุกรพันธุ์เหมยซานและลูกผสมที่เกิดจากการผสมพันธุ์กับสุกรณ์พันธุ์ต่าง ๆ

 • 2555

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สาส์นไก่

 • ก.พ. 2555

 • ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 หน้า 42-44

 • ไทย

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • Q52-การแปรรูปอาหารสัตว์

 • สุกร;พันธุ์เหมยซาน;การผสมพันธุ์;การขยายพันธุ์;ลูกผสม;พ่อพันธุ์;ลักษณะประจำพันธุ์;ลักษณะทั่วไป;การเจริญเติบโต;ประสิทธิภาพการใช้อาหาร;คุณภาพซาก;อาหารสัตว์;กรรมวิธีการผลิต;วัตถุดิบ

 • TAB000125550280

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University